تولید انبوه پردازنده ۶۵ نانو متری در ۴ ماهه اول سال ۲۰۰۷ شروع خواهد شد. این زمان کافی است تا مایکروسافت کنسول بازی خود را تا ان زمان به این پردازنده تجهیز کند. مشخصات این چیپ هنوز اعلام نشده است.  بیشتر