پژوهشگران دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان موفق به ارائه روشی جدید برای پنهان سازی اطلاعات (پنهان نگاری) مقاوم داده‌ها در تصاویر JPEG شدند.

به گزارش خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر احمد رضا نقش نیل چی، عضو هیات علمی و مهندس اعظم نادعلیان دانش‌آموخته کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان و مهندس نسرین رسولی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در تحقیقات این طرح، روشی را برای پنهان نگاری تصاویر Bitmap ارائه کرده‌اند که در آن از فضای فرکانسی تصویر قبل از مرحله فشرده سازی به وسیله JPEG استفاده شده است.

محققان در این طرح ابتدا با بررسی روش‌های مختلف پنهان نگاری در تصویر دریافتند که اولا فضای پیکسلی تصویر ظرفیت بیشتری نسبت به فضای فرکانسی در اختیار می‌گذارد و ثانیا نوع تصویر در دستیابی به نتایج مطلوب در پنهان نگاری بسیار مؤثر است و ثالثا مخفی سازی قبل از مرحله فشرده سازی تصویر در غیر محسوس بودن پنهان نگاری مناسبتر است.

همچنین معلوم شد که الگوریتم‌های رمز کلید متقارن با توجه به طول پیام رمز کوتاهتر به الگوریتم‌های رمز کلید عمومی ارجحیت دارد و بهتر است که پنهان سازی در موقعیت‌های تصادفی انجام شود تا از شیوه‌های ترتیبی جاسازی استفاده شود.

در روش ارائه شده برای پنهان نگاری در تصاویر Bitmap که در آن از فضای فرکانسی تصویر قبل از مرحله فشرده‌سازی به وسیله JPEG استفاده شده است، ابتدا Bitmap را با استفاده از تبدیل FFT به فضای فرکانسی برده و پنهان نگاری در ضرایب به دست آمده انجام شده است؛ سپس عکس تبدیل انجام شده و تصویر به فضای پیکسلی برگردانده می‌شود. تصویر حاصل همچون تصویر خام اولیه دوباره فشرده سازی به روش JPEG می‌شود که تصویر حاصل دارای محتوی پنهان شده می‌باشد.

نتایج حاصل نشان می‌دهد که اگر چه این روش از ظرفیت کمتر فشرده سازی برخوردار است و نسبت نویز در بازیابی تصویر پنهان شده بالاست؛ لکن در مقابل تمام روش‌های حمله کلاسیک موجود شامل

حملات JPEG COMPATIBILITY,OUTGUESS,F5 و POV مقاومتر می‌باشد.

این نتایج زمینه را برای پنهان سازی داده با امنیت بالا به خوبی فراهم کرده است.

گفتنی است که با استفاده از راهکارهای مؤثر می‌توان نویز موجود در تصویر پنهان شده را کاهش داده و تا حد زیادی این مشکل را بر طرف کرد