این گوشی به مچ بسته میشه و امکانات جالبی داره ولی چیزی تو و سایت سمی نوکیا در مورد این گوشی ندیدم به همین خاطر در موردش زیاد توضیح نمی دم !!!  ‌