سرویس نامه اکترونیکی یاهو در حال حاضر 250 میلیون کاربر فعال دارد. یاهو در رقابت با دیگر شرکتها خدمات جدیدی را ارایه می دهد.
در نسل جدید yahoomail این امکان فراهم آمده است که شما بتوانید در حین اینکه نامه های خود را چک می کنید از وضعیت مسنجر خود نیز مطلع شوید و به صورت همزمان با دوستان خود که در مسنجرتان فعال هستند چت کنید.