قیمت این laptop‌ حدود ۶۰۰ دلار است. دوام باتری ۵ ساعت است. مرحله booting‌ ندارد!!! سیستم عامل آن linux‌ است. به صورت بی سیم با PDA‌ ارتباط برقرار میکند و به راحتی email  ها را از روی گوشی می توان به laptop منتقل کرد.