در قسمتی از وبسایت OPEN CULTURE شما میتوانید به کتابهای مورد علاقه خود گوش دهید. کافی است کتاب مورد نظر را ابتدا پیدا کرده و فایل mp3 آنرا دانلود نمایید. کتابهای صوتی مورد نظر انگلیسی هستند!  

از طریق این لینک می توانید لیست نویسندگان و کتابها را ببینید.