برای دانشجویان آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

توجه داشته باشید سایتهایی که به زبان انگلیسی هستند کاملتر و جامع ترند

فارسی

گیت منطقی

تراشه

انواع ترانزیستورها

وبلاگی در مورد الکترونیک دیجیتال

 

انگلیسی

TTL

CMOS

فلیپ فلاپ